ગુજરાતી સિનેમા અને બૉલીવુડના જાણીતા ગીતકાર સૌમ્ય જોશી આજે રાજકોટ આવી રહ્યા છે. એમને મળવાનો અનેરો અવસર, tea post the દેશી cafe, કાલાવડ રોડ, રાત્રે 9 વાગે.

A Place to Talk | Tea is the elixir of life

ગુજરાતી સિનેમા અને બૉલીવુડના જાણીતા ગીતકાર સૌમ્ય જોશી આજે રાજકોટ આવી રહ્યા છે. એમને મળવાનો અનેરો અવસર, tea post the દેશી cafe, કાલાવડ રોડ, રાત્રે 9 વાગે.

ગુજરાતી સિનેમા અને બૉલીવુડના જાણીતા ગીતકાર સૌમ્ય જોશી આજે રાજકોટ આવી રહ્યા છે. એમને મળવાનો અનેરો અવસર, tea post the દેશી cafe, કાલાવડ રોડ, રાત્રે 9 વાગે.

Let's Connect

sm2p0