યોજાઇ ગયેલા સબડકો પ્રોગ્રામમાં જામનગરના એરફોર્સ અધિકારી કમલદીપ સોમૈયાએ સુંદર વાંસળી વાદન દ્વારા આવનારાઓનો ઉત્સાહ વધારી મનોરંજન પૂરું પાડ્યું જેની કેટલીક ક્ષણો.

Glimpses, Jamnagar, Sabadko, TeaPost, TeaLover, TeaAddict, Foodie, TeaLove, MorningTea, TeaTime, HealthyDrink, LoveTea, TeaLovers, GujaratiSnacks, ChaiTimeStories

યોજાઇ ગયેલા સબડકો પ્રોગ્રામમાં જામનગરના એરફોર્સ અધિકારી કમલદીપ સોમૈયાએ સુંદર વાંસળી વાદન દ્વારા આવનારાઓનો ઉત્સાહ વધારી મનોરંજન પૂરું પાડ્યું જેની કેટલીક ક્ષણો. #Glimpses #Jamnagar #Sabadko #TeaPost #TeaLover #TeaAddict #Foodie #TeaLove #MorningTea #TeaTime #HealthyDrink #LoveTea #TeaLovers #GujaratiSnacks #ChaiTimeStories

યોજાઇ ગયેલા સબડકો પ્રોગ્રામમાં જામનગરના એરફોર્સ અધિકારી કમલદીપ સોમૈયાએ સુંદર વાંસળી વાદન દ્વારા આવનારાઓનો ઉત્સાહ વધારી મનોરંજન પૂરું પાડ્યું જેની કેટલીક ક્ષણો. #Glimpses #Jamnagar #Sabadko #TeaPost #TeaLover #TeaAddict #Foodie #TeaLove #MorningTea #TeaTime #HealthyDrink #LoveTea #TeaLovers #GujaratiSnacks #ChaiTimeStories

Let's Connect

sm2p0