આપ સૌને ગણેશચતુર્થી પર્વની શુભકામનાઓ .. વિધ્નહર્તા ભગવાન ગણેશજીનું આ પર્વ આપણને સૌને વિધ્નોથી મુક્ત રાખીને સમૃધ્ધ અને શકિતશાળી બનાવે. ધર્મના આ ઉત્સવને ઉજવતા-ઉજવતા આપણા નાગરિક ધર્મ પ્રત્યે પણ સજાગ રહીએ એવી ગણેશજીને અભ્યર્થના.

A Place to Talk | Tea is the elixir of life

Tea Post, A Place to Talk | Tea is the elixir of life

આપ સૌને ગણેશચતુર્થી પર્વની શુભકામનાઓ .. વિધ્નહર્તા ભગવાન ગણેશજીનું આ પર્વ આપણને સૌને વિધ્નોથી મુક્ત રાખીને સમૃધ્ધ અને શકિતશાળી બનાવે. ધર્મના આ ઉત્સવને ઉજવતા-ઉજવતા આપણા નાગરિક ધર્મ પ્રત્યે પણ સજાગ રહીએ એવી ગણેશજીને અભ્યર્થના.

આપ સૌને ગણેશચતુર્થી પર્વની શુભકામનાઓ .. વિધ્નહર્તા ભગવાન ગણેશજીનું આ પર્વ આપણને સૌને વિધ્નોથી મુક્ત રાખીને સમૃધ્ધ અને શકિતશાળી બનાવે. ધર્મના આ ઉત્સવને ઉજવતા-ઉજવતા આપણા નાગરિક ધર્મ પ્રત્યે પણ સજાગ રહીએ એવી ગણેશજીને અભ્યર્થના.

Let's Connect

sm2p0